• Rökerigatan 4
  • 121 62 Johanneshov
  • Kontakt
  • info@restaurangakademien.se
  • Hitta hit

Ny kockassistentutbildning ska möta kockbristen

april 12, 2019 Posted by

Restaurangakademien har i samarbete med Tillväxtverket startat en kockassistentutbildning. Syftet är att möta bristen på personal i besöksnäringen samt att få långtidsarbetslösa kvinnor i arbete. Utbildningen sker med hjälp av Jobbtorget som rekryterat deltagarna.

Besöksnäringen behöver nyanställa cirka 50 000 medarbetare där kockar utgör den största bristen. Samtidigt står nästan 30 % av utomeuropeiskt födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Restaurangakademien och Tillväxtverket startar nu en tio veckor lång kockassistentutbildning för att möta dessa behov.

– I första hand önskar näringslivet kockar då kockbristen är alarmerande stor. Förhoppningen är att snabbt få kockassistenterna i arbete och att de genom arbetslivserfarenhet sedan blir kockar, säger Hanna Halpern, VD på Restaurangakademien och initiativtagare till projektet.

Josefin Axell och Vilda Andrée på Jobbtorget Unga Globen har ansvarat för rekryteringen av kursdeltagare, vilket har skett genom uppsökande verksamhet:

– Det är en ny metod för oss att arbeta uppsökande mot en specifik utbildning enbart för kvinnor. För målgruppen är det positivt att utbildningen är så pass kort eftersom en längre utbildning kan upplevas som ett stort steg. Vår förhoppning är att kockassistentutbildningen ska ge kvinnor som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden en chans att kunna försörja sig själva, säger Josefin Axell.

I mars började 19 deltagare utbildningen efter en förberedande kurs på Jobbtorget Globen. Under fyra veckor får de utöver matlagning lära sig råvaruhantering, hållbarhet, köksterminologi, hygien med mera. Kunskapen befästs sedan genom fem veckors praktik.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett diplom från Restaurangakademien. Väl i arbete kan de sedan arbeta sig upp till att bli kockar och validera sina yrkeskunskaper. Kockassistensutbildningen är ett tvåårigt projekt med en utbildningsstart per termin.Kommentarer