Stjärnkocken och krögaren Sayan Isaksson som tar emot Karin Franssons Mentorspris 2022

Karin Franssons Mentorpris

År 2012 instiftades ett mentorpris uppkallat efter kocken och krögaren Karin Fransson, med syfte att belöna mentorer som i sitt arbete bidragit till att lyfta och utveckla kvinnliga kockar. Karin har fostrat flera av Sveriges främsta kockar under alla år som hon var verksam på öländska Hotell Borgholm. Sedan 2018 ansvarar Restaurangakademien för mentorpriset och den 15 september 2022 delades de senaste stipendiet ut. Mottagaren blev kocken och krögaren Sayan Isaksson vars motivering löd:

”Sayan Isaksson är en lysande förebild och duktig på att lyfta kvinnliga kockar. Det är tydligt att han i första hand respekterar yrkeskunskap framför kön och på så sätt skapar en bra plattform i sina kök där varje person kan utvecklas. Sayan har under många år bidraget till att dela med sig av sin kunskap på ett föredömligt sätt och också motiverat kvinnliga kockar att till exempel tävla för att utmana sig själva och utvecklas inom kockyrket.

Stort grattis önskar vi Sayan!