Service grundkurs

I vår digitala servicekurs lär du dig om de grundläggande kunskaperna inom service och gästkommunikation. Vår kreativa ledare för matsal och dryck, Ulrika Karlsson, guidar dig genom hela restaurangflödet – från första bemötandet, via hantverket vid bordet till när gästen lämnar restaurangen – allt för att du ska lära dig om servicen betydelse. Efter avslutad kurs är vårt mål att ditt självförtroende inom serviceyrket har ökat och att du är förstådd med hur god service går hand i hand med ökad försäljning och lönsamhet.

Från kursprogrammet:

  • Serveringsregler
  • Bemötande och försäljning
  • Presentationsteknik
  • Dryckesteknik
  • Måltidens avslut


Datum: Kursen omfattar sex lärarledda onlinefilmer. Varje film avslutas med ett delprov och mynnar ut i ett slutprov som ligger till grund för ditt kursintyg. Kursen är tillgänglig i två månader från inköpstillfället.
Tid: Kursen pågår i cirka tre timmar. Ett nedladdningsbart kursintyg utfärdas efter godkänt slutprov.
Föreläsare: Ulrika Karlsson
Pris: 650 kr exkl. moms


Vem kan gå en grundkurs i service?

Kursen riktar sig till dig som redan arbetar eller som ska börja arbeta på restaurang och behöver kunskap inom det grundläggande servicearbetet. Som krögare eller restaurangchef kan du förmånligt köpa flera licenser och därmed säkerställa att dina medarbetare har den kunskap som krävs för att dina gäster ska uppleva en jämn servicenivå på arbetsplatsen.

Är du krögare eller restaurangchef och vill beställa utbildningen till din personal?

Ta del av våra rabatter nedan:
5-9 utbildningar: 5% rabatt
10-19 utbildningar: 10% rabatt
20-49 utbildningar: 20% rabatt
50-99 utbildningar: 30% rabatt
100 utbildningar: 40% rabatt

Kontakta oss vid köp av flera licenser.