Grundkurs i Livsmedelshygien (HACCP)

Vill du lära dig mer om riskerna bakom livsmedelshantering? Denna kurs vänder sig till dig som ska starta en livsmedelsverksamhet, hantera öppna livsmedel och som ställer höga krav på din personal och deras kökshygien. I kursen lär du dig om hur man hanterar livsmedel på ett säkert sätt. Kursen är uppbyggd enligt Livsmedelsverkets och SAMS kursplan och är anpassad till en interaktiv onlineutbildning.

Från kursprogrammet:

  • Lagstiftning och kontroll
  • Matförgiftningar
  • ”De fyra farorna”
  • Egenkontroll, HACCP
  • Grundförutsättningar
  • Flöde och övervakning


Föreläsare:
Kursen är framtagen av experter från Svensk Livsmedelskvalité och genomförs med ett utbildningssystem tillhandahållet av krogarna.se. Livsmedelverkets statsinspektör och f.d. VD för Svensk Livsmedelskvalité, Josefine Larsson, föreläser i de lärarledda filmerna. När du bokar kursen via knappen nedan får du inom kort ett mail från krogarna.se med dina inloggningsuppgifter och din webbkurskan börja.
Övrigt: Kursen omfattar sex lärarledda onlinefilmer. Varje film avslutas med ett delprov och mynnar ut i ett omfattande slutprov som ligger till grund för ditt kursintyg. Kursen är nio timmar lång och är tillgänglig i två månader från inköpstillfället. Önskar du utbildningen på engelska? Meddela oss i övrigtrutan när du gör din bokning.