Low Intervention Wine

Välkommen till en helt ny och alldeles unik utbildning! Under fyra tillfällen får du chans att fördjupa dig inom vinproduktion med minimal inverkan från en objektiv synvinkel. Vi kommer analysera begreppet Low Intervention Wine och diskutera olika filosofier av vinodling och vinmakning, samt hur de är tänkta till att återspegla druva och växtplats i det färdiga vinet. Naturligtvis kommer vi också ta itu med begrepp som ”orange”, ”filtrering” och ”skalmacererat” samt prova en mängd speciellt utvalda viner med olika stilar. Samtliga föreläsningar utgörs av en kombination mellan teori och provning.

Från utbildningsprogrammet:

  • Dag 1: ”The sound of soil” – Odling, filosofi & teknik
  • Dag 2: ”Skalkontakt” – Begrepp & framställningsmetoder
  • Dag 3: ”Sans filtration” – Filtrering, smak & komplexitet
  • Dag 4: ”Moget & lagrat” – Hur påverkas vinet av lagring? Mat & vin i kombination!

Datum: Nya datum för våren 2025 kommer inom kort

Plato sommelier på savant bar i Stockholm

Vill du veta mer om Low intervention wine?

Vi träffade Plato, sommelier på Savant Bar för att prata om begreppet och varför det är så spännande att jobba med.