Lönsamt ledarskap

Denna utbildning riktar sig till dig som är ansvarig ledare inom besöksnäringen och/ eller hotell- och restaurangbranschen. För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det en stor fördel om du är med i den operativa driften samt har ett taktiskt och strategiskt ansvar för den enhet du styr över.

Från utbildningsprogrammet:

  • Steg 1: I det första steget fastställer vi ditt företags ekonomiska nuläge. Utifrån detta kommer vi att jobba med ditt mål, dvs. vart ska ni någonstans? Fokus kommer läggas på hur du ska ta dig dit med hjälp av ekonomistyrning och taktiska hjälpmedel mot en mer lönsam verksamhet.
  • Steg 2: För att förverkliga ökad lönsamhet kopplar vi på ledarskap där vi stämmer av hur du uppfattas i din roll som ledare. Ledarskapet närmar vi oss med hjälp av IDI som är ett verktyg för att utvärdera hur du uppfattas i din roll som ledare.

Utbildningens mål:

  • att deltagaren ska skapa sig en tydlig målbild om vart företaget ska rent ekonomiskt den kommande tiden
  • att öka företagens lönsamhet genom stärkt ledarskap
  • att lära sig hur företaget med alla medarbetare ska ta sig dit
  • att efter varje träff skapa en individuell handlingsplan som syftar till att företaget närmar sig sitt övergripande mål/vision
  • genom att lära sig mer om sig själv kommer du lära dig mer om andra och hur du ska möta andra för att nå goda prestationer

Föreläsare: Björn Grünewald
Datum: 18/1, 25/1, 1/2 & 8/2
Övrigt: Lönsamt ledarskap är en skräddarsydd utbildning uppdelad på 4,5 utbildningstillfällen. Hälften av tillfällena utgörs av ledarskap och den andra hälften av ekonomistyrning. Fyra av tillfällena äger rum på Restaurangakademien och en halvdag sker digitalt (i januari 2024). I priset ingår IDI avgift, lunch, kaffe och fika.