• Rökerigatan 4
  • 121 62 Johanneshov
  • Kontakt
  • info@restaurangakademien.se
  • Hitta hit

Restaurangchef – Lön & lönestatistik

maj 24, 2021 Posted by

Som nyutexaminerad från vår restaurangchefsutbildning är du så klart nyfiken på vad du kan förvänta dig i lön på ditt nya jobb. Chefslönerna skiljer sig mycket mellan jobb och påverkas av en rad olika faktorer.

Lön restaurangchef – marknadslön

Som med många chefspositioner kan det vara svårt att mäta ett genomsnittligt lönetak – inte minst i restaurangbranschen. Marknadslönen ligger på mellan 34 000 kr/månad och uppåt, med ett tak kring 42 000 för en första nivå. Dessa siffror påverkas dock av en rad faktorer som skiljer sig från fall till fall. Här visar vi gällande marknadslöner för restaurangchefer.

Lönerna är marknadslöner och är en utgångspunkt för lönesamtal och -arbete.

Marknadslön
Restaurangchef, nivå 1* 34 000 kr – 42 000 kr
Restaurangchef, nivå 2** 45 000 kr & uppåt

Statistik hämtad från Unionen.

* Nivå 1 syftar på en restaurangchef som planerar och samordnar en verksamhet inom ett eget ansvarsområde, samt följer upp och utvärderar verksamheten. Restaurangchefen rekryterar medarbetare och arbetar med organisationens arbetsformer, resurser och utbildningskrav.

** Nivå 2 innebär ett högre ansvar, med utarbetande av policy- och strategiförslag samt metoder och teknik för uppföljning av verksamhet och resultat. Restaurangchefen ansvarar för åtgärder, arbetsformer och personalutveckling.

Vad tjänar en restaurangchef?

Som restaurangchef kan du tjäna bra, men lönen påverkas i hög grad av erfarenhet, utbildning och sektor. I en större verksamhet med många anställda tjänar du bättre, och i offentlig verksamhet tjänar du i snitt mer än i den privata sektorn. Med en högre utbildning och mer erfarenhet kan du också motivera en högre lön i nästa lönesamtal. Nedan visar vi hur medellönerna för restaurangchefer ser ut i dag.

Lönerna är medellöner och tar inte hänsyn till sektor eller individuell lönesättning.

Gymnasial utbildning (3 år) Gymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning)
Restaurangchef, nivå 1* 33 600 kr Uppgifter saknas Uppgifter saknas
Restaurangchef, nivå 2** 35 400 kr 37 400 kr 35 200 kr

Statistik hämtad från SCB och Unionen.

* Restaurangchef 1 är verksamhetsnära chef som är direkt underställd VD eller annan chef, alternativt den högsta chefen i ett företag som saknar chefshierarki.

** Restaurangchef 2 chef på mellanchefsnivå i en verksamhet med chefshierarki, eller underställd VD eller motsvarande. Planering och ledning genomförs tillsammans med övriga chefer.

Liten skillnad i lön mellan könen

Skillnaden i lön för en restaurangchef skiljer sig i statistiken inte märkbart mellan män och kvinnor. Antalet män inom yrket är dock något högre, varför restaurangbranschen är i stort behov av att fler kvinnor utbildar sig till restaurangchef.

Faktorer som påverkar din lön som restaurangchef

Det finns mycket som påverkar vad du kan få i lön, och som restaurangchef är detta några saker som kan påverka lönen positivt inför lönesamtalet.

  • Du är chef över en större restaurang
  • Du har relevant erfarenhet av tidigare chefsarbete
  • Du har en utbildning och därför goda kunskaper om jobbet som restaurangchef
  • Du har ansvar för betydande delar av verksamhetens ekonomi
  • Du uppvisar bra ledaregenskaper och ett bra resultat

Har du arbetat i matsal och vill ta steget upp till restaurangchef? Med en restaurangchefsutbildning hos oss på Restaurangakademien får du kunskaper och en utbildning som bevis för att du besitter kunskaper som motiverar en högre lön.

Utbildning restaurangchef

Tid i branschen ger högre lön

Statistiken visar att lönen för restaurangchefer ökar över tid – att jobba längre inom branschen gör alltså att du kan förhandla upp din lön i stadig takt. Medellönen ökar varje år i liknande intervaller som hos andra branscher.

Relaterade artiklarKommentarer