• Rökerigatan 4
  • 121 62 Johanneshov
  • Kontakt
  • info@restaurangakademien.se
  • Hitta hit

Kökschef – Lön & lönestatistik

maj 25, 2021 Posted by

Har du avslutat vår kökschefsutbildning och kommit ut i arbetslivet? Grattis! Som ny i en bransch kan det vara svårt att veta vad du som kökschef kan begära i lön. Det beror givetvis på en rad olika faktorer.

Lönestatistik kökschef

Löneintervallerna för kökschefer ligger mellan 32 000 och 42 000 kronor/månad. En av de mest avgörande faktorerna för vilken lönenivå en kökschef kan förväntas ligga på är utbildningsnivån. Här presenterar vi den senaste lönestatistiken för kökschefer och köksmästare inom hotell- och restaurangbranschen med avstamp i utbildningsnivå.

Lönerna är medellöner och tar inte hänsyn till sektor.

Gymnasial utbildning (3 år) Gymnasial yrkesutbildning Eftergymnasial utbildning (yrkesutbildning)
Kökschef, nivå 2* 33 600 kr Uppgifter saknas Uppgifter saknas
Kökschef, nivå 1** 35 400 kr 37 400 kr 35 200 kr

Statistik hämtad från SCB och Unionen.

* Kökschef, nivå 2 avser en verksamhetsnära kökschef som är direkt underställd VD eller motsvarande alternativt högsta chefen i en verksamhet som saknar chefshierarki.

** Kökschef, nivå 1 avser en kökschef på mellanchefsnivå i en verksamhet med chefshierarki. Planering och ledning sker tillsammans med övriga underställda chefer.

Vad tjänar en kökschef?

Lönestatistiken för kökschefer och köksmästare kan skilja sig beroende på vilken nivå av utbildning du har, vilken arbetslivserfarenhet du har och var du arbetar. Generellt sett tjänar kökschefer och köksmästare som jobbar inom offentlig sektor mer än de som jobbar inom privat sektor. En kökschef med högre nivå av utbildning och längre erfarenhet tjänar också i regel mer än den branschkollega som inte har samma utbildningsnivå eller erfarenhet.

Litet lönegap mellan könen

Inom restaurangbranschen är lönegapet mellan kvinnliga och manliga kökschefer och köksmästare litet. Det som är mest avgörande för en kökschefs lön är utbildning, erfarenhet och sektor.

Påverka din lön som köksmästare

Det finns flera faktorer som påverkar din lön som kökschef eller köksmästare. Det här är några av de vanligaste.

  • Du är kökschef i en större restaurang
  • Du har lång erfarenhet av chefsarbete
  • Du är utbildad och har goda kunskaper kring restaurangens och kökets verksamhet
  • Du har flera anställda under dig
  • Du är en bra ledare och kan uppvisa bra resultat

Har du arbetslivserfarenhet som kock, men saknar en utbildning? Då kan du påverka din lön genom att söka till oss på Restaurangakademien. Vi har en utbildning som ger dig de kunskaper och den kompetensen som efterfrågas av branschen och som krävs för yrkesrollen. Sök en utbildning redan i dag!

Utbildning kökschef

Erfarenhet ger högre lön

Statistik visar också att den som har arbetat sig upp i branschen har goda chanser att förhandla upp sin lön. Medellönen höjs varje år i samma takt som i många andra branscher.

Relaterade artiklarKommentarer